Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Pokiaľ už teraz viete, že z akéhokoľvek dôvodu nenaplníte počet účastníkov, je lepšie to riešiť vopred, t.j. požiadať národnú agentúru o zníženie počtu účastníkov a následne o zníženie grantu. Zároveň tým nebudete zadržiavať finančné prostriedky, ktoré nevyužijete a ktoré môžu byť poskytnuté projektom zaradeným na rezervný zoznam. Odporúčame vám si to však premyslieť, resp. prekonzultovať situáciu s pracovníkmi NA a poradiť sa, ako vzniknutú situáciu riešiť. Mnohé inštitúcie takéto situácie riešia tým, že na mobilitu vyšlú náhradníkov a počet účastníkov tak bez väčších problémov naplnia.
    V prípade, že o tom budete informovať národnú agentúru až vo fáze záverečnej správy, národná agentúra bude hodnotiť realizáciu vášho projektu ako nedostačujúcu a v súlade s prílohou III. zmluvy vám bude krátiť záverečný grant.

    Vysoké školy budú informovať národnú agentúru, že zrealizujú nižší počet mobilít ako mali uvedené v zmluve, v priebežnej správe.