Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Všetkých koordinátorov projektov bude o schválení projektov informovať národná agentúra v príslušnej krajine.

    Ak ste koordinátorom partnerstva, spolu s listom o schválení ste dostali aj zoznam všetkých schválených partnerov v rámci vášho projektu. Ako koordinátor partnerstva ste povinný o tom informovať svojich partnerov.

    Ak ste partnerom v rámci projektu, o schválení projektu a schválených partneroch by vás mal informovať koordinátor vášho partnerstva. Národná agentúra na Slovensku vám následne zašle na podpis zmluvu o poskytnutí grantu.