Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Predpísaný formulár zmluvy medzi projektovými partnermi neexistuje. Partnerskú zmluvu vypracuje koordinátor spolu s projektovými partnermi podľa svojich potrieb, kde budú uvedené práva, povinnosti, projektové úlohy a výška finančných prostriedkov a všetko ostatné, na čom sa koordinátor s partnermi dohodne ohľadne kvalitnej realizácie projektu. Pri vypracovávaní zmluvy s partnermi národná agentúra odporúča vychádzať z ustanovení zmluvy o poskytnutí grantu.
    Na požiadanie zašle národná agentúra príjemcovi nezáväzný vzor partnerskej zmluvy.