Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • V projektoch Strategických partnerstiev KA2 sú okrem zamestnancov príjemcu grantu oprávnenými účastníkmi nadnárodných projektových stretnutí aj žiaci a učiaci sa, ale len za predpokladu, že ich účasť je nevyhnutná pre niektoré aspekty projektového manažmentu. Príjemca grantu zapojenie účastníkov do nadnárodných projektových stretnutí ako aj do iných projektových mobilít odôvodní v záverečnej správe projektu.