Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Pracovné programy je ideálne vyplniť v jazyku, v ktorom budete počas trvania projektu komunikovať s prijímajúcou organizáciou. Napríklad: ak účastníci projektu cestujú do UK a prijímajúcou organizáciou je organizácia v Londýne, pracovné programy je ideálne vyplniť v anglickom jazyku, nakoľko je potrebné, aby program podpísala aj predmetná prijímajúca organizácia (a teda aby rozumela tomu, čo podpisuje). V prípade, že ide o mobilitu učiacich sa, pracovný program je dobré mať k dispozícii aj v slovenskom jazyku, aby žiak jasne rozumel náplni svojej odbornej mobility.