Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie, pre potreby národnej agentúry nie je potrebné mať podpísanú zmluvu so sprevádzajúcou osobou, avšak odporúčame ju pre interné potreby príjemcu grantu, keďže vysiela svojho zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu.