Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Pokiaľ máte problémy s prihlásením sa do MT+, je potrebné si najprv preštudovať príručku pre MT+, ktorú nájdete tu: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=54
    Do MT+ sa môže prihlásiť osoba, ktorá je uvedená ako kontaktná osoba projektu v prihláške (alebo osoba, ktorej kontaktná osoba udelila prístup do projektu v MT), a to prostredníctvom prihlasovacích údajov konta ECAS.