Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, je možné podať si prihlášku a žiadať o grant, aj za predpokladu, že máte bežiaci projekt, financovaný z Programu Erasmus+ z predchádzajúcich rokov. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.erasmusplus.sk alebo sa informujte na erasmusplus@saaic.sk