Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Formulár záverečnej správy sa nachádza v Mobility Tool+ v časti Správy. Informácie k jeho vypĺňaniu nájdete na webovej stránke v časti „Mám projekt/Informačné nástroje/mobility Tool+“.