Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Minimálna dĺžka trvania odbornej stáže je „dva týždne“, čo znamená, že učiaci sa/žiaci musia aktívne participovať na odborných aktivitách minimálne 10 pracovných dní.