Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • O tejto zmene je nutné informovať národnú agentúru, popr. oficiálne požiadať národnú agentúru o jej schválenie. Žiadosť musí obsahovať aj zdôvodnenie zmeny. Kurz v inej krajine by mal mať rovnaké zameranie, ako bolo plánované v prihláške. Po schválení žiadosti národnou agentúrou nezabudnite túto zmenu uviesť aj v záverečnej správe. Na kurzy je možné vyslať viac osôb, ak presuniete finančné prostriedky z rozpočtovej kategórie „Podpora na organizáciu“ do príslušnej rozpočtovej kategórie. Pokiaľ je to v rozsahu uvedenom v zmluve, nie je potrebné žiadať národnú agentúru o túto zmenu. Pokiaľ je to nad daný rozsah, o súhlas so zmenou rozpočtu musíte žiadať národnú agentúru.