Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, je to možné, ak je to v súlade s článkom I.3.3. zmluvy o poskytnutí grantu. V prípade rozpočtovej kategórie Individuálna podpora je možné takýto presun uskutočniť, avšak len do výšky stanoveného jednotkového nákladu na dodatočné dni.