Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Národná agentúra neposkytuje výklad zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v rámci ktorého je uvedené povinné zverejňovanie zmlúv v CRZ. Keďže národná agentúra neuzatvára zmluvy o poskytnutí grantových prostriedkov s jednotlivcami, neskúmala bližšie túto záležitosť. Národná agentúra nepožaduje od príjemcov, aby zmluvy o poskytnutí grantu s účastníkmi zverejňovala.
    Zároveň však upozorňujeme, že zodpovednosť za zverejňovanie zmlúv nesie výlučne príjemca grantu, a to v súlade s príslušným zákonom, keďže príjemca grantu udeľuje finančné prostriedky jednotlivým účastníkom mobility. Preto odporúčame, aby sa príjemca grantu informoval priamo v Centrálnom registri zmlúv o tejto povinnosti alebo si dal vykonať právnu analýzu, či podliehate zákonnej povinnosti zverejňovať zmluvy s účastníkmi v CRZ.