Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, pokiaľ ide skutočne o tie isté kontaktné osoby s rovnakými kontaktnými údajmi, rovnakými právami, teda rovnakým prístupom do Mobility Tool+.