Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, údaje v systéme Mobility Tool+ je potrebné aktualizovať každý mesiac, pokiaľ došlo k akejkoľvek zmene v rámci Vášho projektu, t.j. plánujú alebo realizujú sa ďalšie mobility, mobility boli ukončené a účastníci musia podať správu z mobility, upravujete termíny mobilít, výšky finančného príspevku pre jednotlivca a pod.