Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Túto zmenu je potrebné oznámiť národnej agentúre oficiálnym listom. Po jej odsúhlasení národnou agentúrou je možné zmenu zrealizovať. Pokiaľ ide o výšku grantu, ak bola na pôvodne plánovanú krajinu výška prideleného grantu nižšia, financie, ktoré pokryjú rozdiel, ktorý Vám po tejto zmene vznikne, je možné presunúť z grantovej položky podpora na organizáciu, ale len do výšky jednotkového príspevku pre príslušnú krajinu.