Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • V takom prípade je žiak/študent povinný o tom informovať kontaktnú osobu. Tá je potom povinná osloviť helpdesk OLS a požiadať o aktivovanie, resp. predĺženie trvania licencie. Kontaktovať helpdesk OLS je možné na webovej stránke http://erasmusplusols.eu/contact-us/. 
    Národná agentúra nemá prístup k úprave údajov v OLS. Z tohto dôvodu nevie predĺžiť licencie na hodnotenie alebo kurzy.