Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, záverečnú správu je možné predložiť skôr za predpokladu, že Váš projekt bude mať ukončené všetky naplánované aktivity a mobility a vyčerpaný celý pridelený grant. Národná agentúra ale odporúča podať záverečnú správu až po ukončení kontraktačného obdobia projektu, uvedeného v zmluve, konkrétne v článku I.2.2, nakoľko doplatok grantu nie je národná agentúra oprávnená vyplatiť skôr ako nasledujúci mesiac po ukončení riadneho kontraktačného obdobia.