Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie. Dokument musia potvrdiť svojím podpisom (môže byť aj elektronický) všetky tri strany, t.j. účastník/čka, vysielajúca a prijímajúca organizácia.