Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Študent, ktorý poberá sociálny grant, má nárok na navýšenie grantu Erasmus+ na štúdium v zahraničí počas celého obdobia mobility.