Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Národná agentúra neposkytuje výklad zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého je uvedené povinné zverejňovanie zmlúv v CRZ.
    Zároveň však upozorňujeme, že zodpovednosť za zverejňovanie zmlúv nesie výlučne príjemca grantu, a to v súlade s príslušným zákonom, keďže príjemca grantu udeľuje finančné prostriedky jednotlivým účastníkom mobility. Preto odporúčame, aby sa príjemca grantu informoval priamo v Centrálnom registri zmlúv o tejto povinnosti alebo si dal vykonať právnu analýzu, či podlieha zákonnej povinnosti zverejňovať zmluvy s účastníkmi v CRZ.