Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Europass-mobilita je európsky dokument potvrdzujúci vedomosti, zručnosti a kompetencie získané prostredníctvom programov na podporu mobility, ktoré jednotlivec získal bez ohľadu na vek, úroveň vzdelania a postavenie v zamestnaní.

  Pre vydávanie dokumentu je nutné vyžiadať registračné číslo, ktoré prideľuje Národné centrum Europass Slovensko online cez webovú stránku http://www.europass.sk.

  Pre pridelenie registračných čísel je potrebné vyplniť údaje v časti žiadosť o registračné čísla https://europass.sk/registracne-cislo/ a pridelené registračné čísla Vám budú zaslané automaticky na uvedený email do 24 hodín.

  Pre účely záverečnej správy mobilitných projektov KA1 je potrebné predložiť dokument Europass - mobilita, ktorý bol:
  - vyplnený ( formulár si stiahnete tu: https://europass.sk/mobilita/) a označený registračným číslom
  - podpísaný vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou, ako aj samotným účastníkom mobility.