Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Je potrebné si uvedomiť, že vzdelávacie aktivity a nadnárodné projektové stretnutia plnia v projekte odlišné funkcie, často majú iný typ účastníkov a v prípade vzdelávacích aktivít majú predpísané minimálne trvanie. Pokiaľ sa príjemca rozhodne realizovať obe aktivity v rovnakom termíne, je potrebné odlíšiť program a účastníkov oboch aktivít, rovnako ako aj odlišovať medzi podpornými dokumentmi (napr. oddelené prezenčné listiny pre každé podujatie).