Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno, výsledok Dohody o vystúpení znamená, že vysoké školy a ďalšie inštitúcie zo Slovenska môžu pokračovať vo vysielaní svojich študentov a zamestnancov na mobility (KA1) a taktiež na vzdelávacie, školiace, vyučovacie aktivity (KA2) Erasmus+ do Spojeného kráľovstva v rámci projektov z Výzvy 2018, 2019 a 2020 až do konca projektového obdobia alebo do vyčerpania pridelených finančných prostriedkov.
    Avšak voľný pohyb medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou sa skončí 31. decembra 2020. Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo zavedie nový imigračný systém. To znamená, že od 1. januára 2021 ako občan EÚ budete musieť splniť určité požiadavky, aby ste mohli študovať alebo pracovať vo Veľkej Británii.
    Ak účastník realizuje mobilitu v Spojenom kráľovstve, ktorá sa začína pred 1. januárom 2021, ale pokračuje po 1. januári 2021, bude musieť online podať žiadosť o Pobytovú schému pre občanov EÚ. Udelenie štatútu im umožní vstup a výstup z Veľkej Británie bez víz. Schéma je bezplatná. Účastníci by sa mali prihlásiť čo najskôr po príchode do Spojeného kráľovstva a musia sa prihlásiť do 30. júna 2021.