Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Od 1. januára 2021 sa môžu na študentov EÚ vzťahovať imigračné alebo vízové požiadavky podľa nového Bodového imigračného systému. Inými slovami, občania EÚ prichádzajúci do Spojeného kráľovstva v rámci programu Erasmus+ v prípade krátkodobého štúdia (menej ako 6 mesiacov) bez obmedzení; na dlhšie obdobie však musia požiadať o študentské vízum.