Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Podľa nového Bodového imigračného systému musia účastníci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva za účelom stáže, požiadať o vízum 5. úrovne (T5) v prípade, ak sa jedná o vládou schválený výmenný program (zoznam), kam patrí aj program Erasmus.