Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Podľa nového Bodového imigračného systému sa riadia účastníci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva za niektorými špecifickými účelmi (hosťovanie, konferencie a pod.), špecifickými pravidlami:
    · podľa pravidiel pre návštevy (napr. účasť na konferenciách, mobilita za účelom výučby alebo školenia),
    · povolené vízum na platené angažmány (napr. krátka séria prednášok pre hostí).