Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Účastníci, ktorí začnú virtuálnu mobilitu pred 1. januárom 2021, ale nie sú fyzicky prítomní v Spojenom kráľovstve, nebudú považovaní za prítomných vo Veľkej Británii v zmysle Pobytovej schémy pre občanov EÚ.