Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Všeobecné otázky

  • Prijímatelia grantu/partnerské organizácie zo Spojeného kráľovstva môžu pokračovať v projektoch schválených v rámci súčasného programu až do ich ukončenia aj v prípade, že sa tak stane po roku 2020. Podľa dohody o vystúpení sa Spojené kráľovstvo bude naďalej plne zúčastňovať na súčasných programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity (2014 - 2020). To znamená, že  projekty, ktoré boli vybrané v rámci výziev, majú nárok na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ po celú dobu trvania projektu, vrátane tých, pri ktorých financovanie trvá po roku 2020 a na konci prechodného obdobia.

    V prípade otázok ohľadom realizácie školiacich/vzdelávacích/vyučovacích aktivít, prosím, pozrite otázky v časti Realizácia projektu - Otázky ku KA1, dolu: FAQ ku realizácii projektov KA1