Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Študent pred vycestovaním podpisuje Zmluvu o stáži, kde je okrem iného dohodnutý aj obsah stáže. Zmluva o stáži je záväzkom vysielajúcej VŠ uznať mobilitu Erasmus+. Každú zmluvu podpisuje vysielajúca škola, prijímajúca organizácia a študent. Uznanie stáže je na základe Zmluvy o stáži, ktorá bola schválená všetkými zúčastnenými stranami ešte pred mobilitou. Ak je stáž súčasťou študijného programu na domácej vysokej škole, vysoká škola musí túto stáž študentovi plne uznať. V prípade, že stáž nie je súčasťou študijného programu, domáca vysoká škola uzná stáž aspoň tak, že obdobie stáže bude zaznamenané v Dodatku k diplomu.