Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Študent je vybraný na absolventskú stáž počas posledného ročníka štúdia a stáž musí absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.Študent môže vycestovať v rámci programu Erasmus+ celkovo na 2-12 mesiacov počas jedného stupňa štúdia. V prípade, ak absolvent absolvoval mobilitu (štúdium alebo stáž) napr. na 5 mesiacov v poslednom ročníku daného stupňa, môže sa ešte prihlásiť na 7 mesačnú stáž ako absolvent.