Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Študenta vyberie vysoká škola, ktorá podpisuje Zmluvu o stáži (Learning Agreeement for Traineeships) spolu so študentom a podnikom. Absolvent musí byť vybraný na stáž ešte počas štúdia.