Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Pred vycestovaním môže ísť absolvent, ak nechce byť samoplatcom odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na úrad práce a evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie s tým, že bude počas istej doby nachádzať na absolventskej stáži Erasmus+.