Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Ak vysielajúca vysoká škola súhlasí, môže byť takýto jazykový kurz zarátaný do celkovej dĺžky študijného pobytu alebo stáže a študentovi môže byť aj na toto obdobie pridelený grant. Organizátor môže žiadať poplatok za účasť na takomto kurze. Poplatky za jazykové kurzy môže vysielajúca alebo prijímajúca vysoká škola hradiť z položky Podpora organizácie mobility.