Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nástroj záruk za študentské pôžičky sa zriadil v spolupráci s Európskou investičnou bankou. Tento nástroj poskytne čiastočnú záruku v prípade omeškania so splácaním úveru voči zúčastneným bankám a agentúram poskytujúcim študentské pôžičky v krajinách zapojených do programu.Pôžičku s výhodnými podmienkami pre študentov (napr. výhodné úrokové miery, poskytnutie až dvojročného obdobia, počas ktorého sa absolventom umožní, aby získali zamestnanie než začnú splácať úver) si bude môcť zobrať študent študujúci magisterské štúdium v zahraničí. Suma je max. 12 000 EUR na ročný program a max. 18 000 EUR na dvojročný magisterský program.Bližšie informácie a zoznam bánk, ktoré ponúkajú študentské pôžičky, nájdete TU.