Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Projektové aktivity môžu začať najskôr 1. 9. 2020 a musia začať najneskôr 31. 12. 2020.
    Projekt, ako aj jeho projektové aktivity, musia skončiť najneskôr 31. 8. 2023.