Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno. Čerství absolventi však musia byť svojou školou vybraní ešte počas svojho štúdia. Stáž musia absolvovať najneskôr do 1 roka po ukončení svojho stredoškolského (v sektore OVP) alebo vysokoškolského štúdia (v sektore VŠ).

    Trvanie stáže v sektore OVP je 2 týždne až 12 mesiacov (bez dní na cestu), v sektore VŠ 2 - 12 mesiacov, pričom Erasmus mobility predchádzajúceho stupňa vzdelania (Bc., Mgr., PhD.) sa zarátavajú do  maximálneho limitu 12 mesiacov.

    Mobilita absolventov VŠ nie je podporovaná v projektoch spolupráce s partnerskými krajinami (KA107).