Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Projekt KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov je zameraný na rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu vzdelávacej organizácie prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

    - nadnárodné vzdelávacie mobility žiakov/študentov/čerstvých absolventov (iba v sektore OVP a VŠ) zamerané na osobný rozvoj, zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie zamestnateľnosti,

    - nadnárodné vzdelávacie mobility zamestnancov organizácie, ako aj osôb zapojených do jej strategického rozvoja, s cieľom zvýšiť ich odborné kompetencie, pripravenosť na zmeny a zlepšiť kvalitu vo výučbe a učení.

    Všetky podporované aktivity musia mať pozitívny a dlhodobý vplyv na rozvoj organizácií, ako aj ich účastníkov.