Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Sprevádzajúce osoby v sektore OVP sú oprávnené, ak sprevádzajú učiacich sa so špeciálnymi potrebami, zdravotne postihnutých a neplnoletých, pričom je potrebné naplánovať ich primeraný počet  (obvykle 1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácií, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov). Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné v prihláške zdôvodniť. V prihláške sa vypočíta maximálny grant na pobytové náklady (individuálnu podporu) sprevádzajúcej osoby maximálne na 60 dní pobytu; ak sprevádzajúca osoba musí byť v zahraničí dlhšie, reálne náklady na jej pobyt sa musia žiadať v kategórii rozpočtu „Podpora špeciálnych potrieb“.