Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • V sektore OVP je to povinné a v sektoroch ŠV a VD vysoko odporúčané, pretože to zvyšuje kvalitu prihlášky, ktorú tak môžu hodnotitelia lepšie posúdiť.