Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Držiteľ Charty pre mobility v oblasti OVP má dve možnosti, ako podať žiadosť na mobilitný projekt, pričom zvoliť si môže len jednu z nich:

    1. tzv. zjednodušenú žiadosť (KA116),

    alebo

    2. klasickú žiadosť (KA102)Formuláre prihlášok sa podávajú online.