Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Nie. Mobilitný projekt pozostáva z 3 fáz:
    1. Príprava (výber účastníkov mobilít na základe transparentných kritérií, uzavretie zmlúv s partnermi a účastníkmi, príprava účastníkov)
    2. Hlavné aktivity (realizácia mobilít a monitorovanie priebehu mobilít)
    3. Nadväzujúce aktivity (vyhodnotenie a uznanie výsledkov vzdelávania, šírenie a využívanie výsledkov projektu)