Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Portál Európskej komisie School Education Gateway ponúka okrem iného aj vyhľadávanie možností pre mobility v zahraničí, ako sú hospitácie (job shadowing) a výučbové pobyty pre študentov a čerstvých absolventov pedagogických odborov vysokých škôl. Na portál je zároveň možné vložiť profil inštitúcie, ktorá chce poskytnúť či už hospitáciu alebo pobyt pre absolventa VŠ.
    Školy môžu prejaviť záujem o hosťovanie študentov a čerstvých absolventov pedagogických odborov vysokých škôl aj prostredníctvom portálu Erasmusintern. Podmienkou je registrácia školy na portáli.