Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky k záverečným správam

  • Prístup do Mobility Tool+ je automaticky priradený na emailové adresy kontaktnej osoby a štatutára organizácie. Prihlasujete sa pravdepodobne nesprávnymi ECAS údajmi. tzn. email, ktorý je priradený k ECAS prihlasovaciemu menu a heslu sa nezhoduje s tým, ktorý ste uviedli v žiadosti o grant. Riešením je aj požiadať Národnú agentúru o zmenu emailov v databáze projektov.