Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Európska dobrovoľnícka služba

  • Organizácia, ktorá sa chce zapojiť do projektov Európskej dobrovoľníckej služby, musí požiadať svoju národnú agentúru o akreditáciu. Žiadosť o akreditáciu je možné predložiť kedykoľvek, ale je potrebné počítať s tým, že udelenie akreditácie je proces trvajúci minimálne 6 týždňov. Žiadatelia o grant v oblasti Európskej dobrovoľníckej služby musia mať pred podaním žiadosti platnú akreditáciu. Celý proces tak musí prebehnúť v poradí: registrácia organizácie >> žiadosť o akreditáciu >> predloženie projektovej žiadosti.