Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Európska dobrovoľnícka služba

  • Na EDS môžu ísť mladí ľudia vo veku 17-30 rokov, či už školu dokončili alebo prerušili, majú prácu alebo ju hľadajú, majú zdravotné obmedzenie alebo majú inak obmedzené príležitosti svojho rozvoja.
    Dôležité je, že každý človek môže odísť ako dobrovoľník iba jeden krát. Výnimkou sú iba účastníci s obmedzenými príležitosťami, ktorí majú možnosť najprv absolvovať krátkodobú EDS (maximálne 2 mesiace) a následne sa rozhodnúť, či odídu na dlhšiu dobu. Jedného EDS projektu sa môže zúčastniť jeden až 30 dobrovoľníkov zároveň.