Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Áno. Vysoká škola môže podať len jednu prihlášku na KA1. Ak je však vysoká škola súčasťou viacerých konzorcií, stáva sa „žiadateľom“ viackrát.