Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Všetky aktivity strategického partnerstva sa musia uskutočňovať v krajinách organizácií zapojených do projektu. Aktivity sa tiež môžu v odôvodnených prípadoch uskutočniť v sídlach inštitúcií Európskej únie (Brusel, Frankfurt, Luxemburg, Štrasburg a Haag), a to aj v prípade, ak v partnerstve projektu nie sú organizácie z krajiny, ktorá je hostiteľskou krajinou takejto inštitúcie. Okrem toho možno multiplikačné podujatia usporiadať v krajine ktoréhokoľvek asociovaného (pridruženého) partnera zapojeného do strategického partnerstva, ak je to náležite odôvodnené vo vzťahu k cieľom projektu.

    UPOZORNENIE: Zo vzdelávacích, vyučovacích a školiacich aktivít sa v partnerských krajinách môžu uskutočniť len krátkodobé aktivity zamestnancov.