Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

 • Do špeciálneho typu projektov Strategických partnerstiev v sektore školského vzdelávania zloženého výlučne zo škôl, KA229 - školské výmenné partnerstvá sú oprávnené zapojiť sa školy zaradené do Siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR:
  - Materské školy
  - Základné školy
  - Stredné školy (gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, konzervatórium)
  - Jazykové školy (s cieľovou skupinou žiakov základných a stredných škôl)
  - Základné umelecké školy.
  Typy oprávnených inštitúcií pre sektor ŠV sú zverejnené na stránke www.erasmusplus.sk, v časti Ako získať grant, Príručky pre žiadateľov.