Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete zverejnený na stránke. Ďalej k neoprávneným organizáciám patria subjekty riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.